Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Torg och allmänna platser

Allmän (offentlig) plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Lysekils kommun har hand om torgplatser på Kungstorget samt försäljningsplatser i Södra Hamnen. Här hittar du information om hur du ska göra om du vill hyra en plats.

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser på Kungstorget

Det finns 12 försäljningsplatser på Kungstorget i Lysekil. Varje plats har en yta av 12 kvadratmeter och avgiften är 6048 kr per år. För att du ska få en fast torgplats krävs ett tillstånd från Lysekils kommun.

Är någon plats ledig på Kungstorget och inte nyttjad före klockan 10.00 av någon, är det fritt fram för vem som helst att hyra plats för en dag. Avgiften är 100 kronor per dag och betalas med kort i vårt Kontaktcenter. I samband med betalningen kontrolleras det att företaget är registrerat hos Skattemyndigheten. El från stolpe på Kungstorget kostar 62 kr per dag.

Fasta försäljningsplatser i Södra Hamnen

Det finns 4 st försäljningsplatser som du kan söka för sommarsäsongen (15/4-15/9) i Södra Hamnen. Avgiften är 1260 kr per säsong. Tillstånd söks hos polisen och hos Lysekils kommun.

Försäljningsplatserna har en yta av max 6 kvadratmeter. Upplåtelsen avser perioden 15/4-15/9 och får ej ske i andra hand.

Detta behöver du när du söker försäljningplats:

  • Polistillstånd.
  • Försäljning av livsmedel kräver ett tillstånd från miljö- och hälsokontoret för tillfällig livsmedelsförsäljning.
  • I förekommande fall godkännande av vagn, grill eller dyl. hos miljö- och hälsoskyddskontoret.

Markupplåtelse

Du kanske behöver använda en offentlig plats för ett evenemang, uteserveringar, gatuförsäljning, reklamskyltar eller uppställning av container och byggnadsställning? Detta kallas för markupplåtelse.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se