Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan ska göras skriftligen antingen digitalt via kommunens e-tjänst eller med fastställd blankett. Bifoga handlingarna enligt nedan. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare. En ansökan som inte är fullständig fördröjer handläggningstiden.
Utredning inleds när ansökan är komplett och när ansökningsavgiften har betalats in.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se