Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan ska göras skriftligen antingen digitalt via kommunens e-tjänst eller med fastställd blankett. Bifoga handlingarna enligt nedan. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare. En ansökan som inte är fullständig fördröjer handläggningstiden. Utredning inleds när ansökan är komplett och när ansökningsavgiften har betalats in.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se