Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Brandskyddsrutiner

Du ska se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Viktigt för dig som driver restaurang

 • Ha fungerande brandlarm som hörs i hela lokalen. Har restaurangen flera våningar? Se till att det finns brandlarm på alla våningar. Vilken typ av larm du behöver är beroende av hur många som får vistas i lokalen.
 • Har ni en uppdaterad utrymningsplan och förutbestämd återsamlingsplats för personalen?
 • Har alla i organisationen utbildning och kunskaper för att kunna agera i en akut situation och klara ett bra brandskydd?
 • Gästerna har dålig lokalkännedom så ha tydlig skyltning som visar utrymningsvägar och vid behov även nödbelysning.
 • Se till att ni har tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker när larmet startar. Hur ska ni agera om brandlarmet går?
 • Finns eventuella tillstånd och tillräcklig kunskap gällande brandfarlig vara?
 • Möt upp räddningstjänsten. Vi vill veta om alla är ute ur byggnaden, vad som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten, till exempel gasflaskor.
 • Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser. Ha koll på levande ljus och utse en ansvarig att släcka vid stängning.

Instruktioner och rutiner

Det är viktigt att det finns instruktioner och rutiner för brandskyddet i verksamheten. Dessa bör vara nerskrivna och kända för samtliga medarbetare.
Minimibemanning för att klara utrymning? Anpassa instruktionerna efter verksamhetens egna specifika förutsättningar.

Rutiner vid brand

Rutiner för ett nödläge vid brand ska finnas. Det är viktigt att alla vet vad de ska göra om det börjar brinna eller larmet går. Punkter som är viktiga är:

 • Rädda direkt hotade, varna andra
 • Larma
 • Släck och/eller stäng inne branden
 • Utrym byggnaden
 • Möt räddningstjänsten

Exempel på instruktioner som kan finnas är:

 • Ytor i utrymningsvägar hålls fria och får inte vara blockerade.
 • Släckutrustning får inte vara blockerad eller skymd.
 • Blinkande lysrör byts omgående.
 • Genomlysande nödutgångsskyltar ska alltid lysa.
 • Tända ljus får aldrig lämnas obevakade. Den som tänder ljus ansvarar för att de släcks.
 • Brandklassade dörrar ska hållas stängda.

Tillstånd för heta arbeten ska utfärdas av tillståndsansvarige för Heta arbeten. Detta enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för Heta arbeten
För att öva in rutiner i händelse av brand eller utrymning på grund av andra orsaker ska utrymningsorganisationen övas regelbundet. Utrymningsövningar bör ske minst en gång per år.


Läs mer om brandskydd på Räddningstjänstens hemsida

www.mittbohuslan.se Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se