Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgiften består av en fast samt en rörlig del och innefattar avgift för förebyggande, informativt arbete, inre tillsyn av alla serveringstillstånd samt yttre tillsyn. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den omsättningen av alkohol som tillståndshavaren årligen redovisar i restaurangrapporten.

Avgiften debiteras en gång per år.

Tillsynsavgift baserad på omsättning

Skriv tabellbeskrivning här
Omsättningsintervall

Avgift 2024

0 - 100 000

4 298 kr

100 001 - 250 000

6 303 kr

250 001 – 500 000

7 449 kr

500 001 – 750 000

8 309 kr

750 001 - 1 000 000

9 741 kr

1 00 0001 - 1 500 000

10 887 kr

1 500 001 - 2 000 000

12 320 kr

2 000 001 - 3 000 000

13 752 kr

3 000 001 - 4 000 000

14 898 kr

4 000 001 - 5 000 000

16 331 kr

5 000 001 - 6 000 000

17 763 kr

6 000 001 - 7 000 000

18 909 kr

7 000 001 - 8 000 000

20 342 kr

8 000 001-

21 774 kr

Övriga tillsynsavgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Gällande

Avgift 2024

Försäljning av folköl

2 006 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten – För sökande med

permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den sökandes lämplighet

4 011 kr

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap (tillsynsavgift
ingår)

1 347 kr

Avgift för kunskapsprov

1 433 kr

Tillsynsavgift – fast avgift

2 865 kr

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se