Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ansökningsavgifter

Avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av tillstånd

Avgift 2024

Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller
till slutet sällskap

10 887 kronor

Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande av serveringsrörelse

4 871 kronor

Cateringtillstånd till slutna sällskap, Cateringverksamhet

10 887 kronor

Utvidgat/utökat tillstånd (tex utbyggnad)

4 011 kronor

Utökade serveringstider
- Tillfälligt utökade serveringstider
- Permanent utökade serveringstider

2 006 kronor
4 011 kronor

Nyttjande av gemensamt serveringsutrymme

1 347 kronor

Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning

5 433 kronor

Provsmakning på tillverkningsställe

2 066 kronor

Tillfälliga tillstånd till allmänheten – Festivaler och liknande enstaka evenemang för sökande utan permanent tillstånd.

6 876 kronor

Tillfälliga tillstånd till allmänheten – För sökande med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den sökandes lämplighet

4 011 kronor

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap (tillsynsavgift ingår)

1 347 kronor

Avgift för kunskapsprov

1 433 kronor

Tillsynsavgift – fast avgift

2 865 kronor

Kontakta kommunen - en väg in!

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se