Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Insikt - mäter kommunens service till företagen

Lysekils kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, såväl till allmänhet som till näringsliv.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder servicemätningen Insikt som Lysekils kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till företagare samt ideella föreningar som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätningar görs inom följande områden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner. Resultaten används som ett verktyg i verksamheternas utvecklingsarbete.

Lysekils kommun placerade sig på plats 170 av 196 när mätningen gjordes år 2022. Upphandling redovisas för sig och där fick Lysekils kommun plats 27 av 87.