Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Maritim utveckling i Lysekil

Logotypen för Maritima Lysekil - Två sjöflaggor följt av texten Maritima Lysekil

Forskning, kunskapsföretag, utbildningar, vattenbruk, dykfirmor, fiskare och sjöfart – i Lysekils kommun går den marina och maritima utvecklingen framåt.

Lysekils placering vid Gullmarsfjordens mynning och närheten till Västerhavet präglar vår historia och identitet. Sveriges näst största hamn ligger i Brofjorden och centralt i Lysekil finns en internationell djuphamn med järnvägsspår i direkt anslutning.

Havet och dess kringnäringar är en av våra främsta tillgångar och ger förutsättningar för ett marint och maritimt näringsliv med bredd.

Maritima Lysekil är ett av Lysekils kommuns utvecklingsområde och har som övergripande mål att skapa tillväxt genom samverkan.

Här följer några exempel på den unika sammansättningen av aktörer inom de marina och maritima näringarna som finns i Lysekils kommun:

Näringsliv

Den marina traditionen är stark i kommunen och havet har historiskt skapat arbetstillfällen och företag genom fiske, sjöfart och förädlingsindustri. Med tiden har det maritima företagandet utvecklats och aktiva och välmående verksamheterna finns nu inom ett brett spektrum av branscher. Några av de lokala bolag som är framgångsrika på nationell och internationell marknad är Si Tech AB, Dive Team AB, Rixöbryggan, Carapax AB, Nicanders Båtvarv och WM bommen. Och, det finns många fler. Söker du underleverantörer eller samarbetspartners så kontakta oss gärna, vi hjälper gärna till med att etablera kontakt.

Universitet och forskning

Runt tröskelfjorden Gullmaren finner vi Uppsala Universitet på forskningsstationen Klubban, Sveriges lantbruksuniversitet på Havsfiskelaboratoriet samt Göteborgs Universitet.

Göteborgs Universitet finns representerat med två institutioner. Marinbiologi på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Kristineberg och den oceanografiska institutionen på Bornö. Det finns också forskningsinstitut och flera marina kunskapsföretag i anslutning.

Havets Hus

Havets Hus akvarium i Lysekil är ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Varje år stiftar närmare 80 000 besökare bekantskap med hundratals fascinerade arter som återfinns i Gullmarsfjorden och Västerhavet.

Grundskolor och gymnasium

Närheten till havet ger också avtryck i grundskolor och gymnasium. Skaftö skola (F-6) har marin miljöprofil och Gullmarsgymnasiet har en nationell spetsutbildning inom marinbiologi. På Högskolecentrum finns Sveriges enda yrkeshögskola inom maritimt naturbruk.