Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Presentation för kommunfullmäktige

Cia Säll och Kajsa Flink presenterar projekt Upplevelsenäring på KF

Den 13 september 2023 presenterade vi projektet Upplevelsenäring och vårt ena delprojekt: fyndet av Österödskvinnan och storsatstningen från SVT

Att Österödskvinnan levde för väldigt många år sen, och hennes skelett är ett av skadinaviens äldsta fynd, det vet vi idag. Men det som händer nu, och vad man kan berätta om hennes liv och gener fascinerar oss.

Hon hittades i en skalgrusbank på Härnäset för drygt 100 år sedan och har efter det varit både gömd och glömd. Historien om henne ändras emellanåt ju mer det forskas på hennes skelett, och vart var egentligen hennes gravplats?

Under våren 2023 inkom ett medborgarförlag om att Lysekils kommun bör skapa en tillrättaläggning och skyltning vid fyndplatsen av Österödskvinnan

I och med storsatsningen av SVT med "Historien om Sverige" så visste vi att uppmärksamheten kring hennes fyndplatsområde skulle uppmärksammas mer och vi ville skapa en möjlighet för allmänheten att på ett säkert och bra sätt besöka platsen. Idag ligger fyndplatsen intill en gammal traktorväg som är känlig för vårat klassiska kustväder och det är viktigt att skapa en tillrättaläggning av platsen med bland annat parkering och skyltar.

Den 13 september presenterade vi vårt arbete med tillrättaläggningen och processen framåt för politikerna, men också om våra andra områden som knyter an till Österödskvinnan.

Vi presenterade bland annat samarbetet med Bohusläns museum, studenterna från Göteborgs universitet, referensgruppen och kommande aktiviteter.

Avslutningsvis berättade vi om vilken möjlighet Österödkvinnans uppmärksamhet ger vår kommun och då chansen att visa vårt övriga stora kulturarvsutbud. Vi ska vara stolta!

//Kajsa Flink och Cia Säll