Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Internationella studenter skriver om Österödskvinnan

Bild på lärare, studenter och projektledare på Lysekils kommun

Från vänster: Lena Mossberg - Lärare, Mastersstudenter, Cia Säll - Projektledare, Kajsa Flink- Delprojektledare

Under hösten 2023 arbetade tre grupper av internationella mastersstudenter med konceptutveckling och strategier kring Österödskvinnan

Uppgiften har utarbetats genom ett samarbete mellan Lysekils kommun och Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen och Centrum för Turism inom ramen för projekt Upplevelsenäring.

Eleverna fokuserade på hur Österödskvinnans historia kan berättas och gestaltas, vilka som är målgrupper och vilka mediakanaler som kan vara intressanta. Studenterna arbetade även utifrån frågeställningar om hur en väl avvägd utveckling av platsen kan ske. De resonerade kring var gränsen går för hur populär man kan vara och när en plats blir överbelastad av besökare. Vad behöver kommunen tänka på och vilka strategier för destinationsutveckling finns för samverkan mellan aktörer och olika intressegrupper?

Resultatet presenterades muntligt vid en samling på Göteborgs universitet under september månad. Studenternas arbete kommer att vara en inspiration och underlag i det vidare arbetet kring Österödskvinnan. Läs elevernas rapporter i ”Filer och dokument”