Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lysekils kulturdagar

Med anledning av projektet ”Upplevelsenäring – Kultur och besöksnäring i samverkan” kommer Lysekils kommun fokusera på en rad olika lokala delprojekt där Lysekils kulturdagar är en av dem.

bild lysekils kulturdagar

Syftet med Lysekils kultulturdagar är att lyfta fram det lokala kulturutbudet och erbjuda alla kommunens invånare och besökare ett rikt program av upplevelser. Genom att Lysekils kommun skapar ett sammanhang för delaktighet och en plattform att utgå ifrån kan lokala kulturföreningar, kulturutövare, besöksnäring och näringsliv synliggöras i hela kommunen.

Syftet är också att bidra till kommunens arbete kring de övergripande utvecklingsmålen; öka barn och ungas framtidstro samt att förbättra livskvalitet och upplevelser året runt.

  • Stärka och synliggöra det lokala utbudet. Utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar i hela kommunen
  • Vara tillgänglig för alla kommunens invånare och besökare
  • Bidra till en positiv känsla kring att bo och leva i Lysekils kommun året runt
  • Ha ett riktat utbud till barn och unga

Projektet ”Upplevelsenäring” ska stärka och utveckla redan befintligt syfte och mål samt skapa större förutsättningar, samverkan och inspiration för aktörer att medverka. Lysekils kommun kommer också ta hjälp av företaget Greentime för att arbeta mot att hållbarhetscertifiera Lysekils kulturdagar hösten 2025.

Logga Greentime

Projekthändelser

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se