Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

RORiLand

Projekt Resor och oresor i landsbygder handlar om att gemensamt hitta nya lösningar kring hållbar mobilitet.

Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle. Källa: WSP

I spåren av pandemin har våra arbetsmönster ändrats och öppnat upp för mer flexibla lösningar inom en rad områden. Lokala, gemensamt delade kontor på landsbygden, så kallade grannskapskontor eller coworking platser är ett exempel. I Lysekils kommuns norra del finns Bro Coworking.

Projekt RORi Land handlar om att i samverkan mellan olika aktörer finna möjligheter och nya mobilitetslösningar med koppling till coworkingplatser och grannskapskontor. Det kan exempelvis handla om lokalt delade transportlösningar, system för samåkning eller cykelpooler.

Syftet med projektet är att bidra till minskad pendling och bättre levnadsvillkor på landsbygder.

Vad är en oresa?

En oresa är en resa som helt enkelt inte genomförs.

Varaktighet och finansiering

RORiLand drivs av Fyrbodals kommunalförbund i samverkan med Bro Coworking och Lysekils kommun och med finansiering av Energimyndigheten. Projektet pågår till och med våren 2024.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se