Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Landsbygds- och fiskeutveckling

”Leader Bohuskust och gränsbygd” är en ideell, allmännyttig förening som bedriver landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän och fiskeutveckling för hela Bohuslän.

Föreningens uppgift är att genomföra EU-programmet ”Leader Bohuskust och gränsbygd” och i detta arbete främja utvecklingen av en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård i programområdet.

”Leader Bohuskust och gränsbygd” är ett samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna i dessa fyra kommuner:

  • Lysekil
  • Sotenäs
  • Tanum
  • Strömstad

Fiske och vattenbruk

Gällande fiske- och vattenbruk ingår även kommunerna i södra Bohuslän. Verksamhetsområdet har cirka 222 660 invånare och består av land, kust, skärgård, hav och inlandsvatten.

Näringslivet domineras av turism, naturbruk och tillverkning. Området innefattar stora natur- och kulturmiljövärden av riksintresse.

Övergripande ambitioner och strategins målsättningar kommer till utryck i fyra insatsområden:

  • Hållbart fiske och vattenbruk – samt marina livsmedel
  • Hållbara gröna näringar – öppna landskap och sund mat
  • Miljösmarta jobb – fokus på turism, miljö och energi
  • Social innovation – förnyelse, inflyttning, service och ökad attraktivitet