Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Låt dig inspireras av andras initiativ och bidra gärna med egna exempel.

Det här är Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Privata och offentliga aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Genom detta skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Turistrådet Västsverige har bjudit in samtliga kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att tillsammans med Turistrådet och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. I Lysekil tog kommunstyrelsen beslut om att ansluta sig till Hållbarhetsklivet i november 2020.

Principer

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.

  1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  2. Bra för både boende och besökare
  3. Fler besökare när och där det inte är fullt
  4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Agenda 2030

Hållbarhetsklivet är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete och direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8, 12 och 13.

Vision Lysekil 2030

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se