Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Ett enat Bohuslän

Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer samverkar kring Bohuslän som destination.

Bohusläns elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Grunden för denna samverkan lades under åren 2012-2015 genom projekt Bohuslän på export, som drevs av Turistrådet Västsverige AB med medfinansiering av Tillväxtverket.

Visionen för besöksnäringen är:

  • Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

Samverkan

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige och besöksnäringsföretagen. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra alla insatser. Läs gärna mer om Turistrådet Västsveriges arbete med Hållbarhetsklivet nedan.

Vill du veta mer om de olika parternas roller och åtaganden, läs gärna den fullständiga handlingsplanen som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i samtliga kommuner.

Fokusområden väljs politiskt

I mars varje år anordnas ett årsmöte med politiker och tjänstemän från alla kommuner. Kommunal kontaktperson i Lysekils kommun är Cia Säll på avdelningen för hållbar utveckling och kvalitet.

Vid årsmötet beslutar politikerna vilka fokusområden som är aktuella för det kommande året.

Fokusområden 2024

De fokusområden som ska prioriteras av kommunerna under 2024 är:

  • Hållbarhet
  • Mobilitet
  • Vandringsled genom Bohuslän - Kuststigen
  • Cykelled genom Bohuslän - Västkustleden

Politikernas röster om ett enat Bohuslän

Under årsmötet i mars 2017 på Vitlycke uttalade sig politikerna om Bohuslän och samverkan mellan kommunerna. Du kan ta del av filmen på Youtube: