Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Stormöte i Åmål

Foto av deltagarna på guidad stadsvandring i Åmål.jpg

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson visade vad som gjorts för att utveckla Åmåls stadskärna.

Den 23 – 24 maj hade projekt Urban Platsinnovation stormöte i Åmål.

Temat var ”Vatten i staden” på projektets sista stormöte i maj. Värdkommunen Åmål inledde dagarna med en presentation kring ”Styrkan att ha Vänern i stadskärnan”.

Anna Hjelmberg, turismutvecklare i Åmåls kommun, och Laila Gibson, projektledare för Vänersamarbetet, berättade om samverkan kring Vänern.

Centrumutveckling i Åmål

Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmåls kommun, fortsatte med att berättade om hur de arbetar med att fylla tomma butikslokaler i stadskärnan. Hon nämnde också att de har jobbat med medborgardialog för att få allmänhetens syn på vad som kan göras för att förbättra Åmåls stadskärna.

Under en båttur på Vänern berättade guiden Leif Nilsson om skärgården kring Åmål. Det gavs även möjlighet till mingel. En viktig del i projektets träffar har varit att medverkande projektpartners får nätverka, utbyta erfarenheter och inspireras av varandras arbete.

Nulägesrapport

Under stormötets andra dag berättade projektledare Cia Säll och Knut Hansen projektets nuläge på övergripande nivå och informerade om uppnådda resultat. Deltagarna fick också i uppdrag av Cia och Knut att kartlägga samverkan i projektet under en workshop.

Representanter från Högskolan Väst sammanfattade sitt arbete inom projektet hittills och berättade om framtida samarbeten.

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.