Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Lyckat stormöte i Uddevalla

Mötesdeltagarna i stadsmiljö i Uddevalla centrum

Gunnar Klasson guidar mötesdeltagarna under en rundtur i Uddevalla centrum.

Cirka 50 personer samlades när det var dags för stormöte i projekt Urban Platsinnovation.

I maj hade projekt Urban Platsinnovation stormöte i Uddevalla. Dagarna bjöd bland annat på föredrag, rundvandring och dialog kring arbetsmetoden Living Labs.

- Det var ett inspirerande program med både presentationer och rundvandring i staden. Vi fick bland annat se den nya fina saluhallen och vi fick också se prov på Uddevallas utbud av innegårdsmiljöer, säger Cia Säll, övergripande projektledare för Urban Platsinnovation.

Centrumutveckling genom Living Labs

En av föredragshållarna under stormötet var Ulrika Lundh Snis från Högskolan väst. Hon förde en dialog kring hur man kan driva centrumaktiviteter som Living Lab. Lite förenklat är det en metod för utveckling av produkter och tjänster där slutanvändaren är med i framtagningsprocessen. I anslutning till föredraget fick deltagarna diskutera hur man kan använda Living Lab-aktiviteter inom centrumutveckling.

Viktig samverkan

Patric Westdahl från Erik Hemberg Fastighets AB och Thomas Aebeloe, VD på Uddevallahem presenterade problemställningar och möjligheter inom sina verksamheter. De berättade också om nya byggprojekt som är på gång i Uddevalla.

Samverkan mellan fastighetsägarna, den offentliga sektorn och privata aktörer är avgörande för lyckad centrumutveckling, menar Cia Säll.

Evenemang lockar

Evenemang som attraktionskraft i centrummiljöer var också en del av programmet vid stormötet. Musikfestivalen Solid Sounds har utvecklats under åren och är nu en stabil aktör inom evenemangsområdet i Uddevalla. Pontus Blom från Solid Sounds berättade om företagets resa som evenemangsarrangör och om den kommande sommarens evenemang.

Nulägesrapport

Under stormötet gick projektledarna Cia Säll och Ingar Guttormsen, som är projektets norska samordnande projektledare, igenom nuläget i projektet. De berättade om projektets nya styrgruppsmedlem Torbjörn Sjögren som är biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna. De informerade också om vad som är på gång framåt i projektet och informerade om kommande partnerskapsmöten.

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.