Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Stormöte i Uddevalla

Foto av gånggata i centrala Uddevalla

Den 10 maj är det är dags för stormöte i projekt Urban
Platsinnovation.

Projekt Urban Platsinnovation har stormöte en gång om året och denna gång är det förlagt till Bohusläns museum i Uddevalla.

Tillväxt i Uddevalla

Under dagen kommer bland annat ordförande i Uddevallas kommunstyrelse Ingemar Samuelsson berätta om hur Uddevalla kommun arbetar med centrumutveckling. Vidare kommer Thomas Aebeloe, VD på Uddevallahem, berätta hur företaget bidrar till
Uddevallas tillväxt.

Kreativa grupparbeten

Projektets övergripande projektledare Cia Säll och Ingar Guttormsen kommer att berätta om projektets status. Dagen kommer också bjuda på grupparbeten och föreläsningar
kring Living Labs - en arbetsmetod där man bland annat involverar slutanvändare
vid utveckling av produkter och tjänster.

 

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få
mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för
både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan
hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.
Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun,
Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som
är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via
Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektet pågår till och med september 2018.