Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Projektet välkomnar en ny styrgruppsmedlem

Torbjörn Sjögren, biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, är projekt Urban Platsinnovations nya styrgruppsmedlem.

Projekt Urban Platsinnovation hälsar Torbjörn Sjögren varmt välkommen som ny styrgruppsmedlem. Han efterträder Marie-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun, som kommer att avsluta sitt uppdrag i projektet.

Aktiv inom centrumutveckling

Torbjörn Sjögren är biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna. Han har bildat och förnyat ett stort antal centrumorganisationer i olika delar av Sverige.

Torbjörn arbetar mycket med företagsklimat och att utveckla relationerna mellan det offentliga och näringslivet. Han är utbildad jurist och var verksam som advokat innan han kom
till Fastighetsägarna. 

Foto av nu styrelsemedlem Torbjörn Sjögren

Torbjörn Sjögren.

 

Om projekt Urban Platsinnovation


Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.