Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lägesbild från Urban Platsinnovation

Läs mer om arbetet i Urban Platsinnovation i lägesrapporten från december.

I februari 2016 beviljade Interreg projektmedel till Urban Platsinnovation. Projektet arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Cia Säll, projektledare på övergripande nivå i Sverige ger en lägesbild av projektets arbete så här långt. Läs intervjun med Cia:

Lägesbild Urban Platsinnovation december 2016 Pdf, 264.1 kB.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och med september 2018.