Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Stormöte i Fredrikstad

Foto på folkmassa som lyssnar på en guide.

En stadsvandring med flera intressanta stopp lärde deltagarna mer om Fredrikstad.

Projekt Urban Platsinnovation samlades i norska Fredrikstad för att lära av varandra och djupdyka i stadens utvecklingsprocesser.

Fredrikstads kommune är norsk partner i EU-projektet Urban Platsinnovation och var värd för stormötet den 27 och 28 oktober.

På stormötet samlades drygt 60 deltagare med representation från samtliga partners och man var på ”gående fot” båda dagarna. Efter en introduktion av politisk ordförande i Fredrikstad kommune, Jon-Ivar Nygård samt byarkitekt Marianne Aune, besökte man på plats näringsidkare och andra aktörer som driver stadens utvecklingsprocesser under en två-dagars centrumvandring.

Spännande besök och nya arbetsplaner

Ett första stopp gjordes vid Nygaardsplassen som är ett stort och spännade utvecklingsprojekt mitt i centrum och som drivs av fastighetsägarna med Sander Grundvig i spetsen.

Även Glommafestivalen som går av stapeln varje år i centrum av Fredrikstad presenterades under rundturen. Festivalen drivs av näringsaktörer med Knut R. Hansen som daglig ledare.

Ett besök på Literaturhuset och möte med Merete Lie föregick båttur till Gamlebyn. Den
första av stormötets dagar avslutades på segelfartyget Najaden med hemmahamn på
Isegran.

Dag två var presentation av den besöksundersökning som gjorts av Högskolan Väst i Fredrikstad och Lysekil i fokus. Avslutningsvis höll Högskolan Väst i en workshop som genererade många nya tankar och konkreta arbetsplaner för det fortsatta arbetet inom projektet.

Projektledare Cia Säll vill rikta ett stort tack till alla partners som entusiastisk deltog på mötet
och ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.
 

Foto på folkmassa som lyssnar på en guide.

Rejäla kläder behövs när man är på "gående fot" i det norska höstvädret.

Foto från staden Fredrikstad.

I norska Fredrikstad samsas både gammal och ny bebyggelse. Här syns delar av den äldre bebyggelsemiljön.