Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Urban Platsinnovation – nu går startskottet för projektet

Foto på två tjejer som skrattar och äter glass i en stad.

Urban Platsinnovation är ett projekt som ska arbeta för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

En viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och forskare.

- Det finns både kompetens, erfarenhet och engagemang bland alla deltagare. Tanken är att vi ska lära av varandra för att hitta gemensamma innovativa lösningar, säger Cia Säll i Lysekils kommun som är projektledare på övergripande nivå.

Planering för kommande arbete Den 19 till 20 april träffas alla projektpartners för ett första stormöte på Vikarvets museum i Lysekil.

- Vi ska samlas för att planera arbetet på övergripande nivå och identifiera vilka styrkor vi alla kan bidra med, säger Cia.

Nästa steg efter stormötet är att projektparterna börjar planera för lokala aktiviteter utifrån den övergripande planeringen.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.