Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Studieresa till Skottland

Nästa vecka reser en arbetsgrupp bestående av representanter från Fredrikstad, Lysekil och Trollhättan till Skottland för att lära mer om BID-metoden.

I februari besökte Charlotta Mellander Lysekil. Hon är professor i nationalekonomi och forskare kring regional utveckling, städer och kreativitet. Mellander menar att:
- I samhällen med mindre än 25 000 invånare slår globaliseringseffekten stenhårt. Men det finns goda exempel där mindre orter utvecklas positivt genom samverkan.

Studieresan går till Edinburgh för att besöka BID Scotland som har lång och god erfarenhet av att arbeta med BID-metoden. (BID är en förkortning av Business Improvement District och handlar om samhällsutveckling i samverkan mellan det ideella, privata och offentliga.)

- Alla måste engagera sig och vara med och bidra, säger Roger Siverbrant från Skaftö Öråd.
Han ser fram emot att besöka Skottland och utbyta erfarenheter över gränserna. Skaftö Öråd har arbetet med en lyckad BID-förstudie och avser nu ta vidare utvecklingssteg inom en rad områden.

BID-metoden handlar om att hitta former för hur man konkret kan arbeta tillsammans kring olika frågor och hur man gemensamt tar ansvar för en rättvis finansiering.
Med på resan är också representanter från Företagarna i Lysekil, Lysekils kommun, City Trollhättan, Trollhättans stad och Fredrikstad kommune och Näringslivsförening.

Samverkan över gränserna

En viktig del av projekt Urban Platsinnovation är att samverka och hitta nya lösningar med hjälp av varandras styrkor och erfarenheter.

- Resan erbjuder också möjligheter att studera och lära av den destinationsutveckling som framgångsrikt bedrivits i Edinburgh, menar Sune Andreasson från Skaftö Öråd.

Lära känna varandra

- Det är också viktigt att vi lär känna varandra bättre inom och mellan kommunerna för att förenkla det gemensamma arbetet och föra en klok och kreativ dialog mellan oss. Det är ett av syftena med denna resa och det medför i sin tur att vi kan göra smarta val i våra kommande gemensamma aktiviteter och åtgärder, menar projektledare Cia Säll på Lysekils kommun.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun,
Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune
som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är
en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med
september 2018.