Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samlade krafter för ett mer levande centrum

Foto på föreläsare och publik under möte.

Nu har parterna i projektet Urban Platsinnovation träffats i Lysekil för ett första stormöte. Projektets mål är att skapa mer liv, rörelse och aktivitet i centralorternas centrum.

Lars Björneld, kommunstyrelsens förste vice ordförande, inledde mötet med att hälsa alla projektdeltagare välkomna till Lysekil.

- Det här är ett viktigt och intressant projekt för oss att vara med i och ni ska känna er hjärtligt välkomna, sa Lars.

Lära av varandra

Fokus för dagarna var att lära av varandra och planera projektet på övergripande nivå. Alla deltagare presenterade sina kommuner och vilka förutsättningar, aktiviteter och utmaningar som finns.

- Engagemanget bland deltagarna är stort och det finns en vilja att dela med sig av både kunskap och nätverk vilket är väldigt värdefullt, säger Cia Säll, projektledare på övergripande nivå.

En viktig del av projektet är att samverka och hitta nya lösningar med hjälp av varandras styrkor och erfarenheter.

- Samverkan är förvisso ett modeord men gör det möjligt att komma framåt med idéer och konkreta aktiviteter på ett bra sätt, säger Cia.

Arbetet fortsätter

Projektet fortsätter nu genom att alla parter arbetar vidare på hemmaplan för att planera för lokala aktiviteter. Nästa stormöte blir under oktober månad då man träffas i Fredrikstad i Norge.