Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lyckat avslut Urban Platsinnovation

En gul skylt som uppmanar att man måste våga.

Engagemang och mod att våga testa har gett resultat i projektet

Nu är grunden lagd i och med projektet för en vidare centrumutveckling i Lysekils stad. Under projektes tre år har många entusiastiska människor och drivande näringsidkare engagerat sig. Innitiativet till projektet tog av lokala handlare och bygger på gemensam samverkan uppnår man goda resultat

Konklusioner Cia lägger till