Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Destinationsstrategins tredje workshop

Foto från workshop med workshopdeltagare i dialog.

Destinationsstrategins tredje och sista workshop är genomförd och den övergripande destinationsstrategin för Lysekils kommun kommer att presenteras under våren 2019.

Destinationsstrategin ska ge oss inriktningen för hur Lysekils kommun ska utvecklas som plats för att vara attraktiv för boende och besökare, näringsliv och föreningsliv.

Mycket engagemang och bra tankar

I mitten av september anordnades två halvdagars workshops på temat ”Lysekil som attraktiv destination” och den 27 september genomfördes den avslutande workshoppen. Arbetet sker i samarbete med Kairos Future som hjälper destinationer att utvecklas i samklang med omvärldens förändrade krav och förutsättningar.

Representanter från näringslivet, intresseorganisationer, politiker, tjänstemän och forskare var inbjudna att delta.

- Det har varit en intensiv dag med mycket engagemang och bra tankar kring fortsatta handlingsplaner och ansvarsfördelning, säger Therese Lundqvist från Kairos Future.

Den övergripande destinationsstrategin beräknas presenteras undre våren 2019. Arbetet med fördjupningsområden och teman kommer att fortsätta under 2020.

Mer om destinationsstrategi

Det inledande arbetet med destinationsstrategin har genomförts inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. När projektet avslutades i september 2018 bedrivs arbetet genom avdelningen för hållbar utveckling.

Läs gärna mer om de tidigare workshopparna och arbetet med att utveckla Lysekils kommun som plats.

Frågor och idéer

Välkommen att kontakta destinationsstrateg Cia Säll, cia.sall@lysekil.se om du vill bidra till det vidare arbetet eller har frågor och funderingar.