Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Arbetet med destinationsstrategin påbörjat

Foto från workshoparbete.

Stort engagemang under intensiva dagar när arbetet med Lysekils kommuns destinationsstrategiarbete startade.

I mitten av september 2018 bjöd projekt Urban Platsinnovation in till två halvdagars workshops på temat ”Lysekil som attraktiv destination”. Workshopparna har varit viktiga delar i arbetet med att ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun.

- Destinationsstrategin ska ge oss inriktningen för hur vi ska tänka när vi genomför aktiviteter som utvecklar Lysekils kommun som plats. Tanken är att vi ska bli ännu mer attraktiva för både hel- och delårsboende, besökare näringsliv och föreningsliv, säger Cia Säll som är
projektledare för Urban Platsinnovation.

Samverkan och engagemang

Det krävs både samverkan, förståelse och engagemang mellan flera olika intressenter för att utveckla en plats. Därför var representanter från näringslivet, intresseorganisationer, politiker, tjänstemän och forskare inbjudna att delta.

Destinationsstrategin tas fram i samarbete med Kairos Future som arbetar med att ge utvecklingsstöd till destinationer över hela världen.

Therese Lundqvist från Kairos Future ledde arbetet som fokuserade på trender och omvärldsanalyser samt destinationsutvecklingens förutsättningar. Det blev också flera samtal om Lysekils kommuns unika värden och hur dessa ska tas tillvara på bästa sätt.

- Workshopparna har präglats av stort engagemang och många kreativa idéer från en grupp med bred kompetens. Det finns också en tydlig önskan om ett konkret arbete när destinationsstrategin väl finns på plats, säger Cia.

- Dagarna har gett mycket bra underlag och material för att kunna gå vidare i processen, tillägger Therese.

Frågor och idéer

Välkommen att kontakta destinationsstrateg Cia Säll, cia.sall@lysekil.se om du vill bidra till det vidare arbetet eller har frågor och funderingar.

Foto på två av workshopdeltagarna.

Dialog och samtal, här syns fritidschef Torgny Jansson och workshopledare Therese Lundqvist.