Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Hur utvecklar vi Lysekils kommun som plats?

Foto på Cia Säll.

Cia Säll berättar om arbetet med att ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun.

Inom ramen för projekt Urban Platsinnovation togs de första stegen mot en
destinationsstrategi för Lysekils kommun. När Urban Platsinnovation avslutades fortsatte arbetet genom avdelningen för hållbar utveckling.

Cia Säll var projektledare för Urban Platsinnovation och är en av samordnarna inom utvecklingsområdet ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. Här berättar Cia mer om arbetet med att utveckla Lysekils kommun som plats.

Vad är egentligen en destinationsstrategi?

En destinationsstrategi ger oss inriktningen för hur vi ska tänka när vi genomför aktiviteter som utvecklar Lysekils kommun som plats. Tanken är att vi ska bli ännu mer attraktiva för hel- och delårsboende och tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.

Strategin är en del i pusslet med att förverkliga vision Lysekil 2030. Jag tycker det är väldigt positivt att vi lyfter betydelsen av en attraktiv livsmiljö i ett av våra fem utvecklingsområden.

Varför behöver vi en destinationsstrategi i Lysekils kommun?

I utgångsläget hade vi ingen helhetssyn på hur platsen skulle utvecklas, vilket gjorde att vi arbetade väldigt hårt, men inte alltid med aktiviteter som förde oss framåt.

Hur har strategin arbetas fram?

Destinationsstrategin har arbetas fram med underlag från tidigare insamlat material från medborgardialoger i ÖP-arbetet (Översiktsplan för Lysekils kommun), idéer via Lysekil Centrum Lab och olika former av stormöten och dialoger.

Det har det genomförts ett antal olika workshops med föreningsliv, näringliv, tjänstpersoner och politiker och öppna trendförelsningar omvärldstrender och framtidsanalyser under ledning av analysföretaget Kairos Future.

Vilken konkret nytta kommer vi att ha av strategin nu när den är på plats?

Vi kommer att utgå från destinationsstrategin när vi tar fram konkreta handlingsplaner för olika utvecklingsområden som gäller destinationen Lysekils kommun. Det kommer till exempel att handla om hur vi ska utveckla våra besöksmål, platser och aktiviteter. Strategin kommer också att hjälpa oss i arbetet med att förtydliga vilka evenemang som Lysekils kommun ska vara involverad i och hur vi ska arbeta med utvecklingen av Lysekils stad i framtiden.

Hur gör jag om jag vill vara med i det kommande arbetet?

Engagemang i denna fråga är väldigt välkommet! Alla kan bidra på något sätt, stort eller smått, tillsammans blir det bättre och lättare. Ta gärna kontakt direkt med mig på cia.sall@lysekil.se