Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Aktivitetsarena Lysekil 2018

Foto av en man som snorklar på en av Lysekils snorkelleder.

I Aktivitetsarenans tält kan du bland annat få information om snorkellederna kring Lysekil.

Vill du veta mer om outdoor-aktiviteter i och kring Lysekil? Vid seglingsevenemanget Lysekil Womens Match vecka 32 kan du få information om friluftsliv och aktivitetsutbud i området.

I Lysekil finns ett stort utbud när det gäller friluftsliv och outdoor-aktiviteter som erbjuds året runt. Under seglingsevenemanget Lysekil Womens Match finns Aktivitetsarena Lysekil på plats i ett av tälten.

Friluftsliv och digitala tipspromenader

Här kan du bland annat få information om aktiviteter, friluftsliv och sevärdheter i Lysekilsområdet. Dessutom kan man gå digitala tipspromenader för barn och vuxna med utgångspunkt från Aktivitetsarena Lysekils monter. Tipspromenaderna följer Lysekils stadspromenader med en kortare rutt för barn.

Öppettider: Tisdag till lördag vecka 32, klockan 11.00-18.00.

Aktivitetsarena Lysekil hittar du i området kring dyk- och kajakhamnen i Havsbadsområdet i Lysekil. Vi ses väl där?

Foton och filmer från tillfället

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.

Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelseförvaltningen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post : dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om Urban Platsinnovation

Aktivitetsarenan arrangeras inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och med september 2018.