Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Engagerade deltagare på e-handelskväll

Foto på Lars Svensson från Nyföretagarcentrum

Föreläsare Lars Svensson från Nyföretagarcentrum Väst.

Den 17 maj hölls en kunskapskväll på Företagsarenan i Lysekil på temat e-handel.

Lars Svensson från Nyföretagarcentrum Väst föreläste kring fördelar och nackdelar med e-handel och gav tips och råd. Han poängterade att e-handel kan vara ett bra komplement till befintlig verksamhet.

Tittar på webben – köper i butiken

Lars berättade att enligt den så kallade e-barometern (HUI research) väljer 54 % av kunderna att först söka information om produkten på internet för att sedan köpa den i butiken. 13 % väljer att gå in i en butik för att studera en produkt och går sedan hem och köper produkten på internet.

E-barometern handlar om Internet-handeln i Sverige. HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på internet genom e-barometern.

Affärsutveckling med e-handel

Deltagarna var lokala företag i Lysekil som funderat på att bredda sin verksamhet med e-handel och företag som redan påbörjat detta. Även ett helt nystartat företag fanns på plats.

Syftet med kvällen var att stötta lokal handel genom att ha en dialog kring om affärsutveckling genom e-handel. Kvällen gav möjlighet till fördjupad diskussion kring enskilda företags möjligheter med e-handel och deltagarna var aktiva och engagerade.

Andra kunskapskvällen

Projektet har tidigare anordnat en kunskapskväll med samma ämne och på efterfrågan arrangerades ytterligare ett tillfälle.


Om projekt Urban Platsinnovation

Kunskapskvällen utfördes inom ramarna för projekt Urban Platsinnovation. Projektet arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.