Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Inspirationsföreläsning om ”stadsodling”

Foto av en tomatplanta i en akvaponisk odling

Kom på en inspirerande föreläsning kring hur landbaserade odlingar kan skapa nya arbetstillfällen.

Lysekils stadsbibliotek får besök av Niklas Wennberg som berättar hur landbaserad fiskodling, gärna i kombination med grönsaker, kan skapa nya arbetstillfällen i städer och på landsbygden.

Akvaponisk odling i Göteborg

Utgångspunkten är Pond/Stadsjords akvaponiska odling i Göteborgs Slakthuset. Niklas Wennberg är grundaren av Stadsjord som jobbar med inriktning miljö och utvecklandet av en högre självförsörjningsgrad av mat, demokrati och kvartersvärme i främst svenska tätorter. Niklas har fått flera priser och utmärkelser för sitt arbete.

Information och anmälan

Datum: måndag 28 maj 2018, kl. 18.30 – ca 20.30
Plats: Lysekils stadsbibliotek
Anmälan: föreläsningen är öppen för allmänheten och du anmäler dig till viktoria.drottz@lysekil.se eller 072-141 01 07. Föreläsningen är gratis och det bjuds på fika.

Varmt välkommen!

Foton eller filmer från tillfället

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.

Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post: info@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Arrangeras inom projekt Urban Platsinnovation

Inspirationsföreläsningen om stadsodling arrangeras inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Projektet arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.