Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Workshop – att samskapa aktiviteter och kundupplevelser

Foto av deltagare i workshop

Välkommen till en workshop den 8 maj  med fokus på verksamhetsutveckling genom samskapande aktiviteter och kundupplevelser.

En tvärvetenskaplig forskargrupp från Institutionen för Ekonomi och IT vid Högskolan Väst håller i en workshop kring hur man kan utveckla sin verksamhet genom att samskapa aktiviteter och nya kundupplevelser.

Datum: 8 maj, kl. 08.00-09.30
Plats: Lysekil Centrum Lab

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Inspiration och centrumutveckling

Syftet med workshopen är att inspirera till nya arbetssätt för att öka attraktivitet och lönsamhet. Workshopen genomförs som en centrumutvecklande aktivitet inom projektet Urban Platsinnovation.

Program

  • Kort presentation av Catarinas blommor, Julias, Lyckes Smycke & Present och Café Kungsgatans 20-årsjubileumsaktiviteter samt vilka effekter arrangemanget har inneburit.
  • Forskare från Högskolan Väst berättar om vad samskapande kundupplevelser kan vara och presenterar Living Lab som ett inspirerande arbetssätt.
  • Tankesmedja i mixade grupper. Vi hjälper varandra med idéer och inspiration.

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta Viktoria Drottz på viktoria.drottz@lysekil.se senast den 7 maj 2018.

Varmt välkommen!

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.