Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Högskolan Väst besökte Lysekil i studentsamverkan

Foto av studenter från Högskolan väst på besök i Lysekil utanför gallerian

Studenter från Högskolan Väst bidrar till centrumutveckling i Lysekil.

Den 11 april kom ett trettiotal studenter från Högskolan Väst (HV) på besök i Lysekil. De läser två olika fördjupningskurser inom företagsekonomi och ska genomföra studier kring centrumutveckling. Detta i samarbete med Lysekils kommun och projekt Urban Platsinnovation (UPI).

Datainsamling

Studenterna från fördjupningskursen Marknadsundersökning intervjuade under förmiddagen elever på Gullmarsgymnasiet, genomförde sociala media event och intervjuade butiksägare och centrumaktörer.

Presentationer

Kursdeltagarna från den andra kursen, Förändring och lärande i organisationer, presenterade de ämnesområden de valt att arbeta med i sina studier:

  • Medborgardialog
  • Kommunens internetkommunikation
  • Centrumutveckling i mindre städer
  • Organisationsförändringar
  • Den platta organisationen

Guidad tur

Dagen avslutades med en gemensam guidad rundtur i Lysekil. Nationellt auktoriserad guide Anette Bargel berättade om stadens historia och gav deltagarna en bild av hur olika delar av Lysekil används vid olika tider på året.

Bidrar till utvecklingsarbetet för Lysekils centrum

Besöket i Lysekil var en del av studenternas examination gällande litteraturstudier, att ta del av aktuell forskning på respektive ämne samt att göra fältstudier. Nu skall de fördjupa sina egna analyser, resonemang och rekommendationer.

Resultat och färdiga rapporter kommer att presenteras vid en seminariedag på Högskolan Väst i maj månad. Denna dag kommer representanter från Lysekils kommun och projekt UPI att närvara. Studenternas arbeten kommer sedan att vävas in i det vidare utvecklingsarbetet för Lysekils centrum.

Mer information om bakgrunden till samarbetet hittar du här

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.