Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samarbete med Högskolan väst kring centrumutveckling

Foto av kungsgatan i Lysekil

Studenter från Högskolan väst ska göra studier om Lysekil med fokus på centrumutveckling.

Projekt Urban Platsinnovation (UPI) har tidigare samarbetat med Högskolan Väst kring en boende- och besöksundersökning. Nu har man inlett ännu ett samarbete – den här gången med studenter som läser företagsekonomi på Högskolan Väst i Trollhättan.

Forskningsrelaterade undersökningar

Det är studenter från två fördjupningskurser inom Företagsekonomi – Förändring och lärande i organisationer och Marknadsundersökning – som under våren ska skriva uppsatser med olika teman.

Studierna ska göras kring aktuella utvecklingsområden i Lysekils kommun med fokus på centrumutveckling och kommer att relatera till aktuell forskning.

Samarbete med Gullmarsgymnasiet

Studenterna ska i sitt arbete även samarbeta med Gullmarsgymnasiet. Studierna redovisas i slutet av maj och resultaten kommer att presenteras på kommunens hemsida.

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.