Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Boende- och besöksundersökningen

Foto av deltagare vid presentation av boende och besöksundersökning

Anette Niklasson, ägare till Grand Hotel Lysekil, hälsade alla välkomna till presentationskvällen.

Här kan du läsa studierna kring vad boende, besökare och centrumaktörer tycker om Lysekil. 

Tisdagen den 27 mars var det andra presentationstillfället då forskare från Högskolan Väst (HV)presenterade olika studier som har genomförts i Lysekil.

De första två studierna handlade om en boende- och besökarundersökning som genomfördes sensommaren 2016 samt under sommaren 2017. Den tredje studien handlade om 18 djupintervjuer med centrumaktörer i Lysekil, där syftet var att fånga deras uppfattning om Lysekils attraktivitet, vision, nuläge samt möjligheter och utmaningar i samverkan.

Här kan du ta del av studier och presentationer från HV:

HV-rapport aktörsintervjuer Lysekil 2018 Pdf, 1.6 MB.

HV-rapport boende och besökarund Lysekil 2016 Pdf, 595.4 kB.

HV-rapport boende och besökarund Lysekil 2017 Pdf, 1.2 MB.

Presentation boende- och besökarundersökn Lysekil Pdf, 718 kB.

Presentation kvalitativ aktörsintervjuundersökning Lysekil 2018 Pdf, 775.7 kB.

 

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.