Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Presentationer av boende- och besöksundersökning

Foto av deltagare och föredragshållare vid presentationen av boende och besöksundersökningen

Varför besökare kommer till Lysekil och hur de väljer att bo är två frågeställningar som ingår i Högskolan Västs boende- och besöksundersökning.

En forskargrupp från Högskolan Väst (HV) besökte i onsdags Lysekil för att presentera studier kring vad boende, besökare och aktörer i centrum tycker om Lysekil. Studierna är genomförda i Lysekil 2016–2018 inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. På plats fanns runt 25 deltagare med representanter från företag, organisationer samt politiker och tjänstemän.

Studier grund för planering och utveckling

I studien kring besöksnäringen ställdes bland annat frågeställningar som: Reser man själv eller i sällskap? Vad är anledningen till besöket i Lysekil? Hur väljer man att bo? Deltagarna i studien kunde även bidra med förbättringsförslag.

Målet är att studierna ska utgöra ett underlag för planering och utveckling av aktiviteter i centrum och inte minst att ge inspiration.

Presentationen hålls igen den 27 mars

Om du missade första tillfället finns ännu en chans att ta del av undersökningen. Den 27 mars klockan 18.30 kommer studierna att presenteras igen på Grand Hotel i Lysekil. Är du intresserad att delta på presentationen så anmäl dig till: viktoria.drottz@lysekil.se senast den 25 mars.

Om projekt Urban Platsinnovation


Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.