Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Föreläsning kring centrumutveckling

Foto av Marlene Hassel som föreläser på Lysekils stadsbibliotek

Marlene Hassel, ordförande i Sveriges Centrumutvecklare, höll en föreläsning kring centrumutveckling på Lysekils stadsbibliotek.

Den 15 mars gästades Lysekils Stadsbibliotek av Marlene Hassel som föreläste om centrumutveckling. Marlene är ordförande i Sveriges Centrumutvecklare och arbetar i branchorganisationen Svenska Stadskärnor.

Kreativitet i fokus

Föreläsningen vände sig till fastighetsägare, handlare, tjänstemän och intresserade privatpersoner med fokus på kreativitet kopplat till centrumutveckling.

Enligt Marlene är kreativitet en viktig del i ett stads-, plats- eller centrumutvecklingsarbete.
Hon betonade att kreativitet kan vara lika med problemlösning och att man måste våga testa nya saker för att hitta nya vägar för att få nya resultat.

Inspirerande exempel

Marlene presenterade goda exempel som andra städer har gjort som sticker ut och sätter färg i stadsrummet och gör centrum mer attraktivt och levande.

Hon påpekade också att man kan arbeta smart genom att låna idéer och ändra om idéerna så att det passar Lysekils anda.

Gemensam målbild

- Det är viktigt att alla i staden, både de som bor och verkar i Lysekil, har samma målbild om hur Lysekil ska vara, säger Marlene.

Föreläsningen arrangerades inom projekt Urban Platsinnovation som kommer att arrangera fler föreläsningar kring centrumutveckling.

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.