Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Berättarkväll med Skageraks Kapare

Foto av projektledare Cia Säll som berättar Skageraks kapare.

Cia Säll berättar om Skageraks kapare.

Skagerraks Kapares historia presenterades vid berättarkväll på verandan i Grönemad.

Berättarkvällen arrangerades en vacker sommarkväll i juli av Grönemads Samhällsförening och temat för kvällen var bland annat historier från hembygden, Skagerraks Kapare och havsrelaterade sagor och sägner.

Grönemad är beläget vid havet två kilometer nordväst om Grebbestad i norra Bohuslän. Grönemad var från början enbart utmarker till bondgårdar, men förvandlades vid 1900-talets början till ett litet samhälle med fiske, stenhuggeri och olika småindustrier. Av det finns nu inte mycket kvar. Idag är Grönemad istället ett mycket omtyckt område för både åretrunt- och fritidsboende.

Bohusläns historia

Grönemads Samhällsförening är en ideell förening som har till uppgift att arbeta för grönemadsbornas bästa, skapa god samhällsanda och ökad trivsel. Som ett led i detta strandstädas det, tänds brasor vid påsk och valborg, firas midsommar och arrangeras olika sociala aktiviteter såsom Grönemadsdagen samt berättarkvällar på verandan.

Denna kväll stod Frank Ulmestrand, barnfödd i Grönemad, för de första berättelserna från sin fars och farfars tid. Därefter berättade Cia Säll om myter och sanningar kring de kaparen som under framför allt 1700-talet var en del av Bohusläns historia. Kvällen avslutades med spännande havsrelaterade sagor och sägner som Gun Jarnedal bjöd på.

Skagerraks Kapare

En av Bohusläns stora kaparedare var Lars Gathe, sedermera efter adlandet Lars Gathenhielm, som levde 1689–1718. Han en av personerna som projektet Skagerraks Kapare, som drivs av Lysekils kommun sedan 2009, berättat om. Men det finns också andra spännande människoöden att ta del av såsom mästersmeden Thomas Koch eller båtsman Mårten Bengtsson från Käringön. Projektet är en del av det arbete om görs för att synliggöra en ibland gömd och glömd del av Bohusläns historia och kulturarv.

Foto av föredragshållare

Inom projekt Urban Platsinnovation

Berättarkvällen genomfördes inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Länkar