Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Nya snorkelleder i Lysekils kommun

Foto av snorkel och sandaler på stenig strand.

Fyra nya snorkelleder invigs i augusti.

I samband med seglingstävlingen Lysekil Women’s Match invigs kommunens nya snorkelleder. Snorkellederna kommer att utgöra en del av utbudet på Aktivitetsarenan i Havsbadsområdet.

Naturstigar under vattnet

Det kommer att finnas totalt fyra leder, två på Skaftö, en i centrala Lysekil och en på Stora Skeppsholmen. En snorkelled är en naturstig under vattnet. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med mark- och vattenägare, näringsidkare och forskningsinstitutioner.

Utvecklas inom projekt Urban Platsinnovation

Snorkellederna utvecklas inom ramen för projekt Urban Platsionnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.