Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Besöksundersökningen fortsätter i sommar

Foto av turistbyrå i Lysekil.

I sommar kompletteras besöksundersökningen med enkäter och fördjupade aktörsintervjuer.

Sommaren 2016 påbörjades en besöksundersökning i Lysekil i ett samarbete med Högskolan Väst som nu fortsätter. Undersökningen kommer delvis att ligga till grund för den kommande besöksnäringsstrategin.

Mer kunskap

Undersökningen ska ge mer kunskap om hur utbudet av affärer, restauranger och hotell uppfattas och används. Man ställer också frågor om hur vilka sevärdheter man planerar att besöka och vilka aktiviteter man tänker delta i. Frågor om information och utveckling ställs också. Högskolan Väst har utformat undersökningen och Turistbyrån arbetar med att samla in fakta genom att ställa frågor på stan. Undersökningen pågår mellan maj och augusti.

Kompletterande information

Högskolan Väst har sammanställt den del av undersökningen som påbörjades förra året. Men för att få en helhetsbild behövs kompletterande material. När kompletteringen är genomförd kommer Högskolan Väst att göra en fullständig analys som ska användas som underlag i kommunens besöksnäringsstrategi.

Om projekt Urban Platsinnovation

Besöksundersökningen genomförs inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.