Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Möjligheter till ökad besöksnäring
i ”outdoor-samarbete” 

kvinna i kajak

I mars genomfördes en workshop där aktörer från Sverige och Norge diskuterade samarbete kring outdoor-turism.

Via projekt Urban Platsinnovation har Lysekils kommun inlett ett samarbete med företag och intressenter kring outdoor-turism (utomhus-turism). I och med samarbetet hoppas man på ökad besöksnäring i Bohuslän och den norska kustremsan Helgekusten.

I samarbetet ordnades en workshop på Villa Bro i Lysekils kommun och man diskuterade  bland annat möjligheter med samarbetet. Man tittade också på Lysekils dyk- och kajakhamn utifrån ett outdoor-turismperspektiv. Cia Säll, projektledare inom Lysekils kommun, var med på workshoppen och här berättar hon om bakgrund och syfte med kommunens medverkan i samarbetet.

Vem eller vilka tog initiativet till ett samarbete?

Det var Göteborgs Universitet i samarbete med Svinesundskommittén i Norge som bjöd in till ett samarbetsforum kring outdoor-turism och aktivitetsturism.

Vad är syftet med ett samarbete?

Syftet är att utveckla ett samarbete över gränserna mellan Sverige och Norge eftersom båda länder har unika miljöer när det gäller outdoor-turism och dessutom redan har en konkurrenskraftig position inom området.

Vilka deltar i samarbetet?

Det är företag från Lysekil, övriga Bohuslän, Dalsland samt från Norska Helgekusten med inriktning på outdoor-aktiviteter. Det är också representanter från Göteborgs Universitet,
Bodö universitet, Helgelands Regions Turistråd och jag själv representerar Lysekils kommun.

Vad kom man fram till på workshoppen i mars?

Vi var eniga om att det finns många möjligheter kring ett samarbete. Man skulle till exempel kunna arbeta tillsammans när det gäller turistrelaterade produkter och tjänster och även informationsutbyte. Och att ett samarbete kan komma att mynna ut i innovativa turistrelaterade produkter och tjänster. Alla var också överens om värdet i att kunna rekommendera varandra som attraktiva resmål – att trovärdigheten för det egna turistområdet ökar genom rekommendationen av det andra turistmålet.

På vilket sätt är ett samarbete
bra för Lysekils kommun?

Vi hoppas att det ska leda till ett ökat turistflöde till Lysekils kommun året runt och inte bara på sommaren eftersom outdoor-aktiviteter inte är kopplade till en särskild årstid. Inom projekt Urban Platsinnovation arbetar vi med centrumutveckling och man ser värdet i närheten till havet och att Lysekils attraktivitet som resmål. Att ha ett flöde av turister året runt hjälper kommunens handlare att ha öppet året runt vilket bidrar till ökad service både för kommunens invånare och besökare. Dessutom bidrar det, tycker jag, till en känsla av stolthet när människor reser lång väg för att besöka just vår kommun.


Cia Säll - projektledare för Urban Platsinnovation berättar om Lysekils dyk- och kajakhamn

Cia Säll, projektledare för Urban Platsinnovation, berättar om Lysekils dyk- och kajakhamn.

 

Om Urban Platsinnovation


Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.