Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bred uppslutning på seminarium om centrumutveckling

Publik som deltar på seminarie.

”Samtala, nätverka, och samarbeta” var budskapet när Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor föreläste om centrumutveckling i Folkets Hus i Lysekil.

Den 26 januari bjöd Projekt Urban Platsinnovation in till seminarium i centrumutveckling. Det var bred uppslutning med kommuninvånare, fastighetsägare, representanter från näringsliv, bostadsrättsföreningar och organisationer samt politiker och tjänstemän.

Samverkan med gemensamt mål

Björn Bergman är VD för Svenska Stadskärnor – en icke-vinstdrivande verksamhet som jobbar med centrumutvecklingsfrågor – var kvällens föreläsare och han betonade vikten av samarbete mellan olika aktörer.

- Samverkan är viktigt – tillsammans kommer man så mycket längre. Det krävs också att man har förståelse för varandras verksamheter. Privatpersoner, kommun, fastighetsägare och näringsliv kan ha samma mål trots att alla har olika perspektiv, sa Björn Bergman.

Lysekil – unik kustort och levande stad

Under kvällens föreläsning uppmanade Björn deltagarna att fundera på frågan ”Vad har ni som ni är stolta över i Lysekil?” och att utveckla det vidare.

Vid en kort frågepanel efter föreläsningen fick två lokala politiker svara på frågan. Kommunalrådet Jan-Olof Johansson uttryckte att Lysekil är en unik kustort och oppositionsrådet Ronald Rombrant sa att Lysekil är en levande stad. De var båda positiva till samverkan kring centrumutveckling.

Tänkvärt och inspirerande

Kommunchef Leif Schöndell var på plats under kvällen och tog del av de konkreta idéer och tips som diskuterades.

- Det var inspirerande tankar och exempel på hur man kan jobba med att utveckla Lysekil som plats. Genom projekt Urban Platsinnovation är vi på rätt väg och kan samla alla intressenter och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål, sa Leif Schöndell.

Seminariet genomfördes i projekt Urban Platsinnovation och fler föreläsningar och aktiviteter i ämnet kommer att organiseras framöver. Information om detta kommer att finnas på kommunens hemsida.

Kontakta Urban Platsinnovation

Har du tankar eller idéer som rör centrumutvecklingen i Lysekil kan du kontakta projekt Urban Platsinnovation via ett webbformulär:

Webbformulär - Urban Platsinnovation Länk till annan webbplats.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.