Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Partnerskapsmöte i Lysekil

Presentatör pratar inför folkmassan

Living labs och medborgardialog var temat när EU-projektet Urban Platsinnovation träffades i Lysekil för årets första partnerskapsmöte den 19 januari.

Det var Lysekils kommuns tur att hålla i värdskapet när EU-projektet Urban Platsinnovation hade partnerskapsmöte den 19 januari. På mötet kom 29 deltagare med representation från projektets partners. Cia Säll, övergripande projektledare i projektet, inledde mötet med att informera om projektets status – vad som redan genomförts i projektet och vad som är planerat för det närmsta halvåret.

Användarmedverkan

Dagens tema var Living Labs, en metod som innebär att slutanvändaren medverkar i den innovativa processen i utvecklingen av en produkt eller tjänst. Under dagen inspirerades deltagarna av både interna och externa talare och först ut var Lars-Olof Johansson, doktorand vid Högskolan Väst och Ulrika Lundh Snis, docent vid Högskolan Väst. De är båda delaktiga i projekt Urban Platsinnovation och har använt Living Labs i olika projekt.

Efter att ha definierat begreppet beskrev de projekt där de använt Living Labs och deras presentation avslutades med en med gruppdiskussion kring hur man praktiskt skulle kunna applicera arbetsmetoden i projektet. Uppföljning av detta ska ske vid nästa partnerskapsmöte.

Medborgardialog och workshop

Efter lunch var det dags för Anders Nilsson och Björn Ohlén som är utvecklare och processledare i Västarvet/Västra Götalandsregionen att presentera sitt arbete med LAB190.

LAB190 är ett processarbete där fyra kommuner samverkar för ett modellområde utanför Göteborgs centralort kring hållbar utveckling. Anders och Björn berättade om hur de i processen arbetar med delaktighet över kartgränser och betonade vikten av medborgardialog.

Dagens partnerskapsmöte avslutades med en interaktiv workshop där man utbytte erfarenheter kring arbete med medborgarinflytande och Living Labs.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.