Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Åmåls kommun arrangerade studieresa till Alingsås

Lights in Alingsås och mycket mer

Från Lysekil åkte sex personer till Alingsås den 1 november. På Rådhuset strålade vi samman med personer från Fredrikstad, Trollhättan och Åmål. Vi blev mottagna av turistchef Gunbritt Reteike, Mats Byström/Alingsås Business Center, Ann Grill/Lights in Alingsås samt handelsutvecklare Joakim Gustavsson.

Mats Byström berättade att sedan den 1 januari 2016 är Alingsås Business Center kommunensnäringslivsenhet. Den nya organisationsmodellen har utarbetats i samverkan med representanter för lokala näringslivet och omfattar allt från handel och industri till turism, etablering, utbildning, evenemang med mera. Business Center lyder under kommunstyrelsen men styrs av ett näringslivsråd med representanter från LRF, Företagarna, Alingsås handel, fastighetsägarna samt kommunalatjänstemän.

Mats berättade också om hur de arbetar med utbildningen Evenemang och värdskap. Det är ett samarbete mellan Alingsås Business Center och Sparbanksstiftelsen. De utbildar ungdomar i syfte att kompetensförsörja egna evenemang och det har gett väldigt gott resultat.

Alingsås kommun har sedan 2011 ett ungdomsfullmäktige .Varje höst väljs 70 elever från skolorna i kommunen. Ungdomsfullmäktige träffas två gånger omåret. De har i sin tur utsett ett ungdomsråd mednioelever, som har möte minst en gång i månaden och de förbereder frågorna till ungdomsfullmäktige. Ungdomar från åk 7 upp till 18 år kan lämna sinaförslag påhemsidan.

Ungdomsfullmäktige får 200000 kronor per år att fördela på de beslut de tar.

Ann Grill arbetar med Lights in Alingsås. Evenemanget pågår under fem veckor varje höst men arbetet kring detta pågår hela året. Lights in Alingsås arrangerades första gången år 2000 och nu har det blivit så erkänt att studenter från hela världen vill medverka. I år var det 58 studenter från 21 länder somarbetade i projektet. Årligen besöker cirka 80000 människor Lights in Alingsås. Utrustningarna sponsras (lånas ut) av företag från hela världen. Ljuspromenaden är både miljödiplomerad och handikappanpassad. Vill man inte gårunt såkan man från och med i år åka runt med Ljusexpressen.

http://www.lightsinalingsas.se/

Joakim Gustavsson konstateraratt handeln i Alingsås går bra men det finns mer att göra. År 2019 firar Alingsås 400-årsjubileum och då vill man se staden utsedd till Årets Stadskärna. Det är handeln och fastighetsföreningensom står för finansieringen meddetta arbete. Varje onsdag är det ”frukostklubb”på något av stadens konditorier, alla som älskar och verkar i stadskärnan äter frukost tillsammans. Dessutom träffas alla som verkar i stadskärnan en gång i månaden. Just nu arbetas det intensivt med att ta fram strategier för handel och besöksnäring, ett uppdrag från kommunstyrelsen. Joakim säger skämtsamt att de arbetar med strategier på förmiddagarna och bokar clowner på eftermiddagarna.

GunbrittRereike redogör för några av alla evenemang som Alingsås anordnar. I 35 år har Potatisfestivalen arrangerats och invånarna vill ha det kvar. Caféstaden Alingsås, The capital of fika, har ungefär 30 konditorier. Detta ger möjligheten att anordna café-och smakvandringar, hemlig-fika och fika festen. Barndeckarvandringar tillsammans med författare, trendlördag, barnkalas, barnens lights är andra evenemangsom Alingsås erbjuder. När mörkret lagt sig över Alingsås går vi årets ljuspromenad tillsammansmed en guide. Slingan är 2,5 km och tar cirka 60 minuter. Vi upplever fantastiska ljussättningar, både på byggnader, lekplatser och i naturen. Vi gratulerar Alingsås till succén.