Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Stormöte med ”Staden vid Havet”

Företagsnätverket ”Staden vid Havet” har varit verksamt i mer är fem år och förra veckan hölls stormöte på Gullmarsstrand

Uppslutningen var god då mer än ett 40-tal representanter för företag, organisationer och det offentliga samlades på Skaftö för ett gemensamt uppföljningsmöte efter sommaren och information om nya satsningar och utvecklingsprojekt i kommunen.

Samling på Brygghuset och visning av nya hotellet

Kvällen inleddes med samling i Joels Bar på Brygghuset med inspirerande berättelser om trakten och dess människor samt information om verksamheten av ägare Reine Patriksson. Därefter visades det nya, mycket smakfullt inredda, hotellet som ligger strax intill restaurangen. Formell öppning av hotellet kommer att ske vid årsskiftet.

Kvällen fortsatte på Gullmarsstrand

Stormötet började med kaffe och god smörgås och därefter blev det uppsummering av sommarens besöks- och gästnattssiffror där många vittnade om en god sommar trots ett ibland lite ostabilt väder. Nya rapporter från HUI Research presenterades och Therese Lundqvist från Turistbyrån berättade bland annat om kommande marknadsföringskampanjer som Turistrådet Västsverige samordnar. Theres informerade också om den nya webbplattformen.

Både Gullmarsstrand och Havets Hus står inför spännande utveckling och utbyggnad och detta informerade VD Maria Kjellsson och VD Maria Jämting om.

Information om projekt Urban Platsinnovation

På kvällens agenda stor också presentation av utvecklingsprojekt Urban Platsinnovation som hölls av projektledare Cia Säll, delprojektledare Viktoria Drottz och gatuingenjör Per-Erik Löfgren.

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och med september 2018.

Inom ramen för projektet har det bland annat arbetats med pilotprojekt kring p-bussar mellan infartsparkering och centrum i centrala Lysekil, utveckling av Stadspromenader och fokus på aktivitetsturism genom arrangemanget Aktivitetsarenan i samband med Lysekil Women´s Match vecka 32.

Information om nystartade projekt Maritim Utveckling i Bohuslän

Projektet med fokus på maritim turism, marina livsmedel, maritima lokala transporter samt innovation, affärs- och produktutveckling presenterads av projektledare Renée Daun.