Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Rapporter från HUI kring gästnattsstatistik, handel och turismekonomiska effekter i Lysekils kommun

Projekt Urban Platsinnovation verkar för att ta fram mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare

Som ett led i detta arbete behövs underlag och analyser. För att sätta fokus på hur gästnattsstatistik, handel och turistekonomiska effekter utvecklats i Lysekils kommun har HUI Research anlitats för att ta fram aktuell fakta i form av tre rapporter som nu presenterats vid ett stormöte för företagsnätverket ”Staden vid havet”.

Lysekil ligger stabilt med en liten men positiv utvecklingskurva

Rapporterna visar att utvecklingen i Lysekil gällande både besöksnäring och handel ligger generellt positivt stabilt. Det finns alltid utvecklingsmöjligheter och inom ramen för projektet kommer nu samtal att föras om hur vi gemensamt kan få utvecklingskurvan att peka lite skarpare uppåt. Detta kommer att kräva samverkan mellan det privata, fastighetsägare, organisationer och det offentliga.

Rapporterna finns att ladda ned här:

Kommunala turismeffekter 2015 Pdf, 2.7 MB.

Tilläggsanalys handel 2015 Pdf, 1 MB.

Sommarrapport gästnattsstatistik 2016 Pdf, 759 kB.

Läs gärna mer om HUI Research här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och med september 2018.