Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Studiebesök på Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala

Foto på Astrid Pedersen från Vikarvet och Marie Cervin från Båt- och sjöfartsmuseet.

Till vänster: Astrid Pedersen från Vikarvet och till höger Marie Cervin från Båt- och sjöfartsmuseet.

Vikarvets museum och Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala har mycket gemensamt.

På Vikarvets museum finns delar av utställningen ”Skagerraks kapare” som tidigare fanns att
se på Havets Hus. Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala jobbar mycket med kaparberättelser och självaste Lars Gathenhielm, kanske mer känd som ”Lasse i Gatan”, finns begravd i närheten av museet.

Vill visa "Skagerraks kapare"

Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala har visat intresse för att visa delar av utställningen ”Skagerraks kapare”. Vikarvets museum gjorde därför ett studiebesök i Onsala för att titta
på hur man kan samarbeta i framtiden eftersom det finns många likheter mellan museerna.

Om allt går som det ska kommer troligen utställningen att gå på turné under 2017.

Kustens kulturhistoria med alla spännande berättelser är en viktig länk i arbetet med att erbjuda boende och besökare upplevelser och skapa en attraktiv miljö. Detta är ett av delmålen inom projekt Urban Platsinnovation.

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och med september 2018.