Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Maritim Utveckling i Bohuslän

Bohuslän har en världsunik marin miljö med en mycket stark attraktivitet som lockar företag och besökare från hela världen.

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän har under tre år att skapat förutsättningar för små- och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Detta genom verktyg för innovation och samverkan, mötesplatser och nära samarbete med forskning och övriga aktörer.

Projektet var indelat i de delprojekt som beskrivs nedan.

  • Affärscoachning

Under projektet Maritim Utveckling i Bohuslän har över 200 företag i våra kommuner coachats med goda resultat. Coachningen bestod av ett antal träffar med uppgifter däremellan under 2-3 månader. Vi är övertygade att coachning skulle kunna hjälpa många företag framåt. I dagsläget hänvisar vi till den privata marknaden för affärscoachning och skickar med att vi är mycket nöjda med de företag som hjälpt oss med affärscoachingen under projektet.

  • Företagsarena/Innovationsarena

På den gemensamma plattformen foretagsarenor.se Länk till annan webbplats. samverkar kommunerna sinsemellan samt med andra aktörer för att skapa möjligheter för att skapa tillväxt på hemmaplan även efter projektet.

  • Evenemangsstrategi

I samverkan med företag och organisationer togs en gemensam evenemangsstrategi fram för att ge verktyg att arbeta med, så det blir tydligt hur man ska gå till väga och vad som krävs när det gäller tillstånd, säkerhet osv. Den gemensamma strategin utgör grunden för lokala strategier i varje kommun. I Lysekils kommun görs det som en del av arbetet med vår destinationsstrategi inom utvecklingsområget Upplev Lysekil.

  • Kunskapsturism

Science Tourism är ett nytt begrepp inom turismen. Vi ville bidra till att fler företag får kopplingar till forskningen och den kunskap som finns där. Att tillsammans, forskare och företag se vad som kan paketeras och erbjudas till besökare/turister.

Behovet av att stärka nätverket mellan guider var också stort. Projektet gjorde en kartläggning för att få en helhetssyn över vad som behövdes för att vi skulle kunna förstå kunskapsbehov, krav på och behov av certifieringar och organisation för att därigenom kunna främja samverkan, innovation, upplevelseproduktion och företagsutveckling.

  • Marina livsmedel

"Det ska lukta fisk i Bohuslän". Marina råvaror är en viktig del i både varumärket Bohuslän och för de marina näringar som verkar där. Vi behöver fortsätta utveckla dessa råvaror och ge möjlighet till odling, fiske/skörd. Efterfrågan på produkter är därför viktig och vi ökade företagens intresse för marina råvaror och förädling av dessa.

I samverkan med RISE-Livsmedelsacceleratorn och GU anordnades lokala temadagar och workshops. I projektet startades nätverksgrupper som fortsatt även efter projektet avslutats.

  • Gästhamnar och skärgårdstransporter

SMTF och Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) (AllAshore®) strävar, tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän, efter att hitta bra former för att stärka företagandet runt mötesplatsen i hamnen. Hamnarna och även gästhamnarna drivs på olika sätt längs med Bohuskusten och projektet att undersökte hur olika verksamheter i hamnarna stärker och utvecklar varandra. Ställplatsmöjligheter för husbilar i nya säsonger är en av de starka tillväxtfaktorerna.

I Bohuslän finns många små skärgårdsrederier och de har inte alltid lätt att hitta service för sina båtar inom rimligt avstånd. Vi gjorde en inventering av behov samt undersökte var den sorts service skulle kunna vara bästa att utveckla. Två nätverk startades upp, ett för gästhamnar och ett för skärgårdstransporter, som fortsatt efter projektets avslut.

Projektet drevs i samverkan mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Munkedal, Orust och Tanum. Dessa kommuner är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs Universitet.

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Fyrbodal.
Ansvarig för projektet var Lysekils kommun genom avdelningen för hållbar utveckling.