Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Klimatklokt och Långlivat

Utställning och aktiviteter om hållbarhet på tre platser i kommunen och i samverkan mellan tre parter.

Byggnadsvård, miljöfrågor och återbruk

Byggnadsvård, miljöfrågor och vikten av återbruk - allt detta rymdes i vandringsutställningarna Klimatklokt och Långlivat som visades på tre platser i kommunen under augusti och september månad 2021.

Projekt i samverkan

Projektet genomfördes i samverkan mellan tre parter; Slow House på Skaftö, Bro Coworking i Brodalen och Lysekils kommun. Utställningarna är producerade av Slöjd & Byggnadsvård, Kulturutveckling/Västra Götalandsregionen.

Utställningarna och aktiviteter arrangerades Coronasäkert och i enlighet med gällande restriktioner.

Klimatklokt på Skaftö
– en utställning om hållbarhet och byggnadsvård

Plats: Skaftö Folkets Hus i Grundsund

Datum: 11–22 augusti

Öppettider: kl. 12-16


Vandringsutställningen Klimatklokt tipsar dig som är husägare om hur du sparar energi på bästa sätt. Utställningen guidar dig till de mest klimatkloka lösningarna - de som på en och samma gång skonar miljön, den egna plånboken och husets karaktär.

Det finns många olika alternativ att välja mellan när det är dags att spara energi och renovera. Det kan uppfattas som en djungel, det är svårt att veta vad som passar det egna huset bäst. Ska jag byta fönster, satsa på solpaneler, isolera vinden lite till? Klimatklokt! är en utställning som vägleder husägaren från klimatångest till koll på läget.

Det förändrade klimatet påverkar och kommer att påverka våra bostadshus på flera olika sätt. Vi kommer att drabbas av fler skyfall, och vi kommer att få större problem med algpåväxt på fasader och mögel i ouppvärmda byggnader, som en följd av en varmare och fuktigare luft.


Underhåll med tätare intervall

För husägarens del innebär klimatförändringarna framför allt att underhåll och renovering kommer att behöva göras med tätare intervall. Det kommer också krävas olika insatser för att bromsa in temperaturökningen. Det innebär framför allt energibesparande åtgärder, men också att vi aktivt behöver välja produkter och tjänster som inte belastar miljön vid tillverkning och transport.


För en hållbar framtid

En röd tråd i utställningen är principen "förbättra istället för att ersätta". Slit-och-släng-beteendet har idag spridit sig från prylar och kläder till köksinredningar och fönster. I en mer hållbar framtid måste vi dra ner på den totala konsumtionen, även när det gäller renovering och uppvärmning av våra bostäder.

Innehållet utställningen vänder sig till alla som äger bostadshus, och som intresserar sig för hur man kan göra skillnad för klimatet.


Aktiviteter

 • Invigning av utställningen
  Invigningstalare är Carina Carlsson från Slöjd & Byggnadsvård, Kulturutveckling/Västra Götalandsregionen. Medverkar gör också Michael Johansson, tf samhällsbyggnadschef och chef för avd. för hållbar utveckling, Lysekil kommun.
  Plats: vid Folkets hus i Grundsund
  Tid för invigning: onsdag 11 augusti kl. 17.00
 • Husvandring i Grundsund
  Välkommen på guidad husvandring arrangerad av byggnadsvårdsföreningen Slow House. En vandring genom Grundsund med presentation av samhället och dess framväxt till idag, om husen och vad de berättar och om vården av äldre hus i kustsamhällena.
  Plats: samling vid Folkets hus i Grundsund
  Tid för husvandring:
  fredag 13 aug kl.13-15
  söndag 15 aug kl.13-15
 • Byggnadsvårdscafé
  Under veckan 33 kommer det att finnas möjlighet att delta i byggnadsvårdscaféer arrangerade av byggnadsvårdsföreningen Slow House.
  Plats: vid Folkets hus i Grundsund
  För vidare information kontakta Marie Erbéus, Slow House: marie@erbeusjarlov.se

Klimatklokt i Lysekil
– en utställning om klimat och miljö

Plats: Kontaktcenter i Lysekils kommunhus
Datum: 24 augusti - 1 oktober
Öppettider kommunhuset:
Måndag till torsdag: 08.00–16.30
Fredag: 08.00–16.00

Att vårda det vi redan har istället för att byta ut det är ett av de bästa sätten att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatklokt berättar om hur klimatförändringarna påverkar våra hus och vår närmiljö, vår möjlighet till matförsörjning och bjuder på kloka tips till den som intresserar sig för hur man i sin vardag kan göra skillnad för klimatet.

Skrota slit- och slängkonceptet

En röd tråd i utställningen är principen förbättra istället för att ersätta. Slit-och-släng-beteendet har idag spridit sig från prylar och kläder till köksinredningar, fönster, elektronikprylar och till och med bilar. I en mer hållbar framtid måste vi dra ner på den totala konsumtionen. Vi behöver helt enkelt ta bättra hand om det vi redan har.

Sättet vi bor, lever och konsumerar på påverkar klimatet negativt. Nu måste vi agera, tillsammans och var och en för sig. Hur kan du bidra till att bromsa klimatförändringarna? Med utställningen Klimatklokt vill vi inspirera till förändring.

Agenda 2030 och de globala målen

Världens ledare antog år 2015 sjutton globala mål för hållbar utveckling. Målen ska uppfyllas senast år 2030. Det innebär att alla länder har tagit på sig att ansvara för en bättre, mer rättvis och hållbar värld för alla. De globala målen gäller för alla människor i alla länder. De handlar om att vi tillsammans ska utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och vårt klimat samt minska världens orättvisor och ojämlikheter.

Sverige är ett av de länder som har bäst möjligheter att nå de globala målen. För att Agenda 2030 ska kunna genomföras krävs en förståelse för hur den lokala verkligheten påverkas av det globala sammanhanget och att det vi gör lokalt också är viktigt och spelar roll globalt.

Utställningen Klimatklokt fokuserar lite extra på tre av de globala målen som handlar om hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion och om att bekämpa klimatförändringarna.

Kommunens klimatlöften

Lysekils kommun är med i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften som lanserades i december 2020. Syftet är att gemensamt skruva upp klimatarbetet för att bidra till målet om en fossiloberoende region till 2030. Kommunen har lovat att under 2021 jobba med 16 av de 20 åtgärder som finns med i satsningen. I utställningen kan du läsa mer om kommunens klimatlöften och exempel på konkreta åtgärder.

Aktiviteter

 • Mät ditt ekologisk fotavtyck
  Allt vi människor gör påverkar klimatet. Vad vi har på oss, hur vi reser, hur vi bor. Ju mer vi konsumerar och producerar, desto mer påverkas klimatet. Det ekologiska fotavtrycket är vår inverkan på miljön och allt levande, sammantaget. Visste du att det skulle behövas hela 4,2 planeter om alla levde som vi gör i Sverige? Testa hur stort ditt avtryck är med hjälp av Världsnaturfondens Klimatkalkylator som finns i Kontaktcenter under hela utställningsperioden.
 • Vad kan du förändra för att förbättra klimatet?
  Kom gärna förbi på Kontaktcenter och kika på utställningen. Då kan du även lämna förslag på hur du skulle kunna agera för att förbättra klimatet. Förslagen kommer att ligga till grund för kommunens vidare arbete med klimatlöften och globala mål.
 • Hållbarhetsveckan
  Vecka 39 planeras det för en hållbarhetsvecka i Lysekils kommun med spännande aktiviteter och tankeväckande föredrag. Håll utkik på webben och i sociala medier för mer information.

Långlivat i Brodalen
– en utomhusutställning om hållbarhet och återbruk

Plats: Utanför Bro Coworking i Brodalen
Datum: 25 augusti -7 september
Öppettider: dygnet runt

Sättet vi bor, lever och konsumerar på påverkar i många fall klimatet negativt. Nu måste vi agera! Hur kan du bidra till att bromsa klimatförändringarna? Med utställningen Långlivat vill vi mana till förändring. Utställningen finns att se i trädgården utanför Bro Coworking i Brodalen. Dygnet runt!

Långlivat utgör en fristående fortsättning på vandringsutställningen Klimatklokt. Temat för är cirkulär ekonomi, återbruk och fortsatt bruk av såväl varor som byggnader.

I en snar framtid - eller egentligen nu-nu! - behöver varor och material återanvändas, både i hemmen och i industrin. Det räcker inte bara med återvinning av plast och glas utan vi behöver anamma ett synsätt som kan appliceras på hela samhället - på hela hus, på miljöer, på hur vi bor, lever och konsumerar. Detta kallas cirkulär ekonomi.

Reparera och återanvänd

Istället för att slänga behöver vi återgå till att reparera, förbättra och återanvända så mycket som möjligt. När varor och material tjänat ut behöver de få ett nytt liv; plockas isär och bli till nya produkter. Det tär mindre på jordens resurser. Och då använder vi mindre energi.

Tid och kvalitet hör ihop

Vi behöver tänka om när det gäller vårt sätt att leva om vi ska kunna bromsa klimatförändringarna, säger Carina Carlsson, antikvarie vid Slöjd & Byggnadsvård som producerat utställningen. Vi behöver fundera på kopplingen mellan långsiktighet, hållbarhet och kvalitet när vi konsumerar. Det är lätt att välja snabba, enkla lösningar till exempel när man renoverar, uppdraderar och shoppar. Men det är inte så säkert att en snabb åtgärd håller bra på sikt, utan kan istället bli en åtgärd som i slutänden belastar jordens resurser.

Avfall = resurs?

En av mina insikter under produktionen av Långlivat är mängden avfall som har ökat så radikalt under 1900-talet, säger Ulrika Lindh, samordnare på Slöjd & Byggnadsvård som producerat utställningen.

För 150 år sedan var det minimalt eftersom allt återbrukades i olika former tills det föll isär. Till slut kunde det mesta av avfallet återgå till naturen i en eller annan form. Idag producerar varje människa i Sverige hundratals kilo sopor som ska hanteras och sorteras. Tänk om vi kunde minska mängden avfall och istället bruka, laga och upcycla alla prylar så länge som möjligt istället?

I utställningen visas också exempel på hur några föremål fått nytt liv i en ny form, och vi funderar på hur värdet av något förändras när det fått ny form.

Aktiviteter

 • Förläng livet på dina kläder och outdoorutrustning
  - ett event om återbruk och cirkulär ekonomi
  Nyöppnade coworking-platsen Bro Coworking i Brodalen bjuder in till en händelserik dag med workshops och inspiration för att förlänga livet på dina kläder och friluftsutrustning. Dagens program tar avstamp i utställningen ”Långlivat - Om bruk och återbruk, cirkulär ekonomi när den är som bäst” och genomförs som en del av projekt CoBro.

  Utöver utställningen kommer det erbjudas flera intressanta föreläsningar om cirkulär ekonomi och olika teman kopplade konsumtion av kläder och textilier. En av programpunkterna är ett klädbytarevent där dina gamla plagg och utrustning kan lämnas in för att bli nya och roliga plagg för någon annan. Det kommer även finnas möjlighet att göra coronasäkrade studiebesök i små grupper på Bro Coworking för att få veta mer om projektet och hur de har jobbat med cirkulär ekonomi under uppstartsfasen. Mer information om de olika programpunkterna kommer närmare eventet, men missa inte att boka in denna inspirerande helg redan nu!
  Plats: utanför Bro Coworking i Brodalen i nära anslutning till Villa Bro och Bro Boulder
  Datum: 4 september
  Tid för eventet: kl. 12-18

Tidigare samverkansprojekt

Byggnadsvårdsföreningen Slow House och Lysekils kommun har sedan tidigare samverkan kring projektet och utställningen Se Huset. För mer information kontakta Kontaktcenter.

Lysekils kommuns klimatlöften

Lysekils kommun deltar i Västra Götalands satsning "Kommunernas klimatlöften". För år 2021 har kommunen antagit 16 av 20 klimatlöften.

Utveckling av coworking-plats

Den ekonomiska föreningen Bro Coworking och Lysekils kommun samverkar kring utveckling av en coworking-plats i Brodalen genom projekt CoBro.

CoBro är en förstudie som genomförts i samverkan mellan Lysekils kommun och Upplevelseakademien och som delfinansieras av Tillväxtverket/Europeiska regionala utvecklingsfonden. Förstudien pågick 1 januari - 30 september 2021.

Projekt Klimatklokt och Långlivat

- en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”