Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hållbar Kunskapsturism

Kunskap och forskning kring miljö och hållbarhet ska locka besökare.

Projekt Hållbar Kunskapsturism vill synliggöra forskning och lokala miljöprojekt i norra Bohuslän. Det pågår mycket intressant forskning och projekt kring hållbara initiativ som inte syns för den bredare allmänheten. Därför vill projektet forma ett koncept som kan sätta kunskap i ”skyltfönstret” på ett tilltalande sätt.

Det ligger en otrolig potential i det material som de kunskapsbärande institutioner producerar och projektet ska arbeta för att tillgängliggöra dessa spännande resultat för fler människor, både boende och besökare.

Varje plats har sina unika värden att placera i sitt ”showroom” och tillsammans formar de fyra kommunerna en helhet som kan locka en helt ny grupp av besökare – kunskapsturisten.

Utmaningen blir att hitta ett gemensamt sätt att presentera detta på ett enkelt och tilltalande sätt och att dessutom knyta ihop näringslivet och skapa besöksanledningar under nya säsonger. Detta tror arbetsgruppen i projektet ska kunna stärka destinationen norra Bohuslän och utveckla besöksnäringen tillsammans med forskning och miljöinitiativ.

Samverkan

Projektet genomförs i samverkan mellan de fyra kommunerna i norra Bohuslän: Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Övriga parter som deltar är Kristineberg Center, Havets Hus, Sotenäs Symbioscentrum, Nordens Ark, Tjärnö marina laboratorium och Kosterhavets Nationalpark.

Tillväxtverkets motivering för att bevilja stöd till projektet

Med konceptet hållbar kunskapsturism vill projektet bidra till att utveckla norra Bohuslän som besöksmål under flera delar av året samt attrahera en bredare grupp av besökare. I projektet deltar verksamheter som driver forskning och projekt kring hållbarhetsrelaterade frågor. Genom att utveckla sätt för att tillgängliggöra forskning bidrar projektet till att skapa nya besöksanledningar. Även besökare till företag, lokalinvånare, skolor och organisationer är målgrupp för insatserna.

Projektet har ett starkt samverkansfokus. En del är att utveckla samverkan mellan de ingående anläggningarna och en annan att knyta samman kommuner, forskning, företag och organisationer under paraplyet kunskapsturism. Även lokala företagare och andra aktörer inom besöksnäring kommer att delta. Samarbetet mellan verksamheterna Kristinebergs marina forskningsstation och Havets hus, Tjärnö marina laboratorium, Kosterhavets nationalpark och Nordens Ark är ett intressant sätt att skapa en dragkraft till norra Bohuslän.

Genom att koppla ihop besöksnäringen med kunskaps- och forskningsaktörer tar projektet ett nytt grepp av nationellt intresse.

Resultat

Projektet har lokalt resulterat i en ny 4 km lång maritim stadspromenad i Lysekil.

Lysekils stadspromenader är ett antal promenadvänliga leder runt om i centrala Lysekil som kombinerar upplevelser av stad, hav och klippor. Längs med vägen finns digital information om havet, sevärdheter och annan kuriosa som är lätt att följa via sin smartphone.

Man följer promenaden genom att öppna kartan i sin telefon och dessutom finns skyltar uppsatta runt om i staden för att visa vägen. Startpunkt för alla promenader är en uppmärkt startsten som finns på strandpromenaden i Södra Hamnen, i närheten av City-Tuffens ändhållplats.

Finansiering och varaktighet

Projektet kommer att samordnas av Sotenäs kommun och delfinansieras av Tillväxtverket. Projekt Hållbar Kunskapsturism var ett av 13 projekt som beviljades stöd i den här utlysningen. Det var totalt 152 projekt som ansökte om stöd.

Projektet pågår 2021-03-15 – 2022-04-30

Kontaktuppgifter Lysekils kommun
Cia Säll, destinationsstrateg, avdelningen för hållbar utveckling
Mejll: cia.sall@lysekil.se
Telefon: 0523–61 30 00

Projekt Hållbar Kunskapturism är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”